Můj příběh

Jak jsem se stal brněnským krejčím

Založení Krejčovství Javad předcházela bez nadsázky dlouhá cesta. Zabrala pár desítek let a tisícovky kilometrů. Jak můžete odhadnout z mého jména, rodilý Brňan zrovna nejsem.

Malý krejčí z Íránu

Na počátku všeho byl afghánský chlapec, který vyrůstal v íránském městě Mašhad. Moje maminka tady pracovala jako švadlena. Naše životní situace tehdy vyžadovala, abych jí už od malička pomáhal, takže jsem vyrůstal obklopen jehlami a šicími stroji.

Z dnešního pohledu by se dalo říct, že jsem tak přišel o kus dětství. Nikdy jsem toho ale nelitoval. Doby, kdy jsem pomáhal v krejčovské dílně, mi daly základ pro to, co jsem dnes. Právě tady se zrodila má láska i úcta k tomuto starobylému řemeslu. Myslím, že první jiskra přeskočila, když mě maminka požádala o pomoc s navlékáním nití do jehel. Postupně jsem začal objevovat také šicí stroje a získal nesmírně bohatou praxi.

Ve službách pana Hartla

V České republice jsem od roku 2008. Nejdřív ze všeho jsem začal pracovat na osvojení českého jazyka. Něco šlo lépe, něco bylo komplikovanější, ale mne hnala touha zabrousit zpět ke svému vysněnému povolání. Moje snažení bylo úspěšné, protože o tři roky později jsem nastoupil do Luxusního krejčovství Hartl v Praze. Pan majitel Zdeněk Hartl mě neuvěřitelně podporoval, za což mu patří můj velký dík. Dodnes je pro mě jako rodina.

Odpověď na otázku, jak jsem se nakonec dostal do Brna, zní: za vším hledej ženu. Vydal jsem se sem za svou životní láskou a podlehl kouzlu moravské kultury. Nová kapitola mého příběhu se pak začala psát v roce 2016. Získal jsem české občanství, narodila se mi dcera a pustil jsem se do podnikání na vlastní pěst.

Kvalita a tradice

Krejčovství Javad je pro mě místo, kde se snoubí nové s minulostí. Moderní komfort a kvalitní služby s tradičním řemeslem. Proto nás tady můžete najít s náprstky a jehlami v rukách. Těší nás, když si můžeme hrát s detaily. Ručně prošíváme kraje, vyšíváme dírky a zapošíváme podšívky. Mou touhou je vyjít lidem vstříc v jakékoliv záležitosti týkající se krejčovského řemesla. Přál bych si, aby se na Krejčovství Javad obraceli rádi a s důvěrou.

PODĚKOVÁNÍ

Můj dík patří Bohu, který je milující otec. Vložil jsem s důvěrou svůj život do jeho rukou. Díky jeho milosti jsem tam, kde jsem. Jeho vytrvalá láska mě vede každý den a dodává mi sílu, inspiraci a motivaci jít dál. Naděje v něj dává mému životu smysl, vede mé kroky a svítí mi na cestu. Díky jeho požehnání jsem se potkal s řadou báječných lidí, kteří jsou pro mne důležití. Chci poděkovat:

  • Své milované ženě, jejím rodičům a celé rodině za to, že mi byla a stále je oporou.
  • Zdeňku Hartlovi za toleranci a trpělivost, za mistrovské vedení a všestrannou podporu.
  • Pavlu Müllerovi za motivaci, laskavost, nejen slovní podporu a za náš přátelský vztah.
  • Zákazníkům za jejich důvěru a přání zdaru.
  • Týmu xproduction.cz za profesionální přístup a skvělé nápady.
PODĚKOVÁNÍ

Šiju
si svůj
sen.